DOJO-ETIQUETTE:


Osu


 1. Het is gebruikelijk om onderling respect en behulpzaamheid te tonen. Groet elkaar voor en na elke oefening dmv Osu.
 2. Train oprecht. Als je technieken te veel inhoudt, afkort of expres mist doe je alsóf je aan karate doet. Hiermee hou je jezelf en je partner voor de gek. Oefen met zoveel mogelijk verschillende partners. Laat niet al je vorderingen van de les afhangen, maar oefen ook thuis.  Alles wat je vandaag niet oefent, zul je morgen niet kunnen.

VEILIGHEID:

 1. Geef blessures aan voor aanvang van  de les.
 2. Tijdens het sparren is het wel of niet dragen van gebitsbescherming eigen risico . Andere vormen van bescherming wordt aangeraden.
 3. Nagels van handen en voeten dienen in verband met veiligheid en hygiëne kort geknipt zijn. Bij te lange nagels (is gevaarlijk) zal er ter plaatse gevraagd worden de nagels kort te knippen.
 4. Sieraden en piercings dienen voor aanvang van de les te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is, dienen ze te worden afgeplakt.
 5. Om diefstal te voorkomen gelieve sporttassen aan de zijkant van de gymzaal te plaatsen.
 1. Brillen, gehoorapparaten, beugels etc. dienen afgezet te worden tijdens de karateles. Indien ervoor gekozen wordt om wel met een  bril op te trainen dan is dit geheel op eigen risico  en is Dojo SAKURA-KAI  hiervoor niet aansprakelijk voor de eventuele schade.

HYGIENE:

 1. Zorg ervoor dat het karatepak voor de les altijd schoon en gestreken is.
 2. Lang haar dient in een staart gedragen te worden. Haarspelden en harde voorwerpen in het haar zijn niet toegestaan tijdens de training.
 3. Draag bij aan het schoonhouden van kleedkamers en gymzaal . We huren de ruimte immers.

Contributie

 1. De betalingen zijn maandelijks en gaan tijdens de vakanties gewoon door!
 2. De bijdragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en zullen geïnd worden dmv een  betaalverzoek of desgewenst via online overboeking..
 3. Lessen kunnen altijd een keer “vervallen” in verband met vakanties, examens, toernooien en/of andere clubactiviteiten.
 4. Dojo SAKURA-KAI behoudt het recht om tussentijds lestijden en/of  dagen te wijzigen, dit gaat natuurlijk altijd in overleg.
 5. Bij ziekte of blessure dient de bijdrage te worden doorbetaald, tenzij anders afgesproken; kan men langere tijd niet trainen bespreek dit dan met sensei.
 6. Restitutie van lesgelden wordt niet verleend.
 7. De eerste twee proeflessen zijn gratis. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de sensei.
 8. €17.50 per maand voor 1 x per week, €22,— per maand voor  2 x per week bij vooraf betaling 

Na een maand wordt er van u verwacht dat u een karatepak aanschaft; het traint nu eenmaal prettiger en zorgt voor een “uniforme” uitstraling

Wat wij ook belangrijk vinden ....

 1. Eventuele minderjarigen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouders of wettelijke vertegenwoordiger(ster).
 2. Dojo SAKURA-KAI is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of blessures gedurende de trainingen en/of wedstrijden of andere activiteiten binnen of buiten de Karateschool.
 3. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier stemt u er mee in dat Dojo SAKURA-KAI iniet aansprakelijk is voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen van de leden.
 4. Ieder lid van onze vereniging dient verzekerd te zijn voor de eigen ziektekosten.
 5. Zomer vakanties vallen normaliter (tenzij anders vermeld) gelijk met de gebruikelijke schoolvakanties, Dojo SAKURA-KAI  is gesloten op feestdagen.
 6. Betalingen gaan tijdens de vakanties gewoon door.
 7. Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of via  e mail kenbaar gemaakt te worden, telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd.
 8. Na schriftelijke opzegging wordt deze bevestigd.

EXAMENS & WEDSTRIJDEN

 1. Indien er de wens is om examen te willen doen gaan wij hier serieus voor trainen en worden er afspraken gemaakt.
 2. Van uit karatevereniging  SAKURA-KAI is er de gelegenheid om deel te nemen aan externe  trainingen. Dit is optioneel voor alle leden en wordt tijdig doorgegeven.